МОДЕЛИРАЩА СРЕДА И ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ

DSpace/Manakin хранилище

МОДЕЛИРАЩА СРЕДА И ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МОДЕЛИРАЩА СРЕДА И ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ
Автор: Каменов, Камен; Kamenov, Kamen
Резюме: В статията са разгледани фактори, формиращи моделиращата среда на човешкия потенциал. Анализира се тяхното действие при различни варианти на съчетаване. Заедно с генетично детерминираните качества моделиращата среда е в основата на изграждането на човешкия потенциал. Разгледана е връзката между равнището на потенциала и средата за реализация. При тяхното благоприятно съчетаване се създават най-добрите възможности за разкриване на изключителни заложби и дарования в човешкия фактор, т.е. на таланти. Прави се връзка между човешкия потенциал и икономическия растеж, като се подчертава значимостта на човешките качества в перспектива за изграждането на ефективна и конкурентна икономика. The article examines factors forming the modeling environment of human potential. Their operation is analyzed under different variants of combination. Along with the genetically determined qualities the modeling environment underlies the building of human potential. The relation between potential level and realization environment is examined. Their favourable combination creates the best opportunities for revealing exceptional gifts and endowments in the human factor, i.e. talents. A connection is made between human potential and economic growth emphasizing on the importance of human qualities in perspective for the creation of an effective and competitive economy.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2473
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2011_14_24.pdf 206.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов