МОДЕЛИРАЩА СРЕДА И ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ

DLib Repository

МОДЕЛИРАЩА СРЕДА И ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ

Show full item record

Title: МОДЕЛИРАЩА СРЕДА И ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ
Author: Каменов, Камен; Kamenov, Kamen
Abstract: В статията са разгледани фактори, формиращи моделиращата среда на човешкия потенциал. Анализира се тяхното действие при различни варианти на съчетаване. Заедно с генетично детерминираните качества моделиращата среда е в основата на изграждането на човешкия потенциал. Разгледана е връзката между равнището на потенциала и средата за реализация. При тяхното благоприятно съчетаване се създават най-добрите възможности за разкриване на изключителни заложби и дарования в човешкия фактор, т.е. на таланти. Прави се връзка между човешкия потенциал и икономическия растеж, като се подчертава значимостта на човешките качества в перспектива за изграждането на ефективна и конкурентна икономика. The article examines factors forming the modeling environment of human potential. Their operation is analyzed under different variants of combination. Along with the genetically determined qualities the modeling environment underlies the building of human potential. The relation between potential level and realization environment is examined. Their favourable combination creates the best opportunities for revealing exceptional gifts and endowments in the human factor, i.e. talents. A connection is made between human potential and economic growth emphasizing on the importance of human qualities in perspective for the creation of an effective and competitive economy.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2473
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2011_14_24.pdf 206.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов