МОДЕЛИРАЩА СРЕДА И ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ

DSpace/Manakin хранилище

МОДЕЛИРАЩА СРЕДА И ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ

Показване на основна информация на публикация

dc.contributor.author Каменов, Камен
dc.contributor.author Kamenov, Kamen
dc.date.accessioned 2016-06-13T11:26:02Z
dc.date.available 2016-06-13T11:26:02Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 1311-9206
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10610/2473
dc.description.abstract В статията са разгледани фактори, формиращи моделиращата среда на човешкия потенциал. Анализира се тяхното действие при различни варианти на съчетаване. Заедно с генетично детерминираните качества моделиращата среда е в основата на изграждането на човешкия потенциал. Разгледана е връзката между равнището на потенциала и средата за реализация. При тяхното благоприятно съчетаване се създават най-добрите възможности за разкриване на изключителни заложби и дарования в човешкия фактор, т.е. на таланти. Прави се връзка между човешкия потенциал и икономическия растеж, като се подчертава значимостта на човешките качества в перспектива за изграждането на ефективна и конкурентна икономика. The article examines factors forming the modeling environment of human potential. Their operation is analyzed under different variants of combination. Along with the genetically determined qualities the modeling environment underlies the building of human potential. The relation between potential level and realization environment is examined. Their favourable combination creates the best opportunities for revealing exceptional gifts and endowments in the human factor, i.e. talents. A connection is made between human potential and economic growth emphasizing on the importance of human qualities in perspective for the creation of an effective and competitive economy. bg_BG
dc.publisher АИ "Ценов" bg_BG
dc.subject моделираща среда bg_BG
dc.subject човешки потенциал bg_BG
dc.subject среда за реализация bg_BG
dc.subject икономически растеж bg_BG
dc.subject институции bg_BG
dc.subject социална среда bg_BG
dc.subject modeling environment bg_BG
dc.subject human potential bg_BG
dc.subject realization environment bg_BG
dc.subject economic growth bg_BG
dc.subject institutions bg_BG
dc.subject social environment bg_BG
dc.title МОДЕЛИРАЩА СРЕДА И ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ bg_BG
dc.title.alternative THE MODELLING ENVIRONMENT AND HUMAN CAPITAL bg_BG
dc.type Article bg_BG


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2011_14_24.pdf 206.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на основна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов