ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ

DLib Repository

ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Show full item record

Title: ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Author: Райкова, Елена
Abstract: В настоящата статия авторът си поставя за цел да се анализират, оценят и в необходима степен разграничат конкуренцията и конкурентоспособността в бизнес организациите. Разглеждайки основните стратегии, ролята и методите за оценка на конкурентоспособността на фирмите и организациите, да се изведат стратегии за постигане на ефективно управление. За потвърждаване на поставената цел са поставени следните задачи: 1. Анализ, оценка и разграничаване на понятията конкуренция и конкурентоспособност. 2. Изследване ролята на конкурентоспособността и методи за оценка. 3. Да се изведат стратегии за постигане на ефективно управление въз основа на SWOT анализ.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3335
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
302b1d03b9202e3 ... 6f4713ac09cded7a744858.pdf 304.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов