УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ ВЪВ ФИРМАТА

DLib Repository

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ ВЪВ ФИРМАТА

Show full item record

Title: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ ВЪВ ФИРМАТА
Author: Асенов, Анатолий
Abstract: Иновациите са важна част от процеса на глобализация и необходима предпоставка за създаване на конкурентно предимство за модерната стопанска единица. Същността на иновационната политика е максимизирането на социално-икономическия ефект от основната дейност на стопанските субекти. В обобщен вид иновационният процес представлява следването на стратегия, която позволява на организацията да постигне своята основна цел посредством структурно‐последователни процеси. В хода на иновационния процес, на базата на основните принципи за развитие на иновационния потенциал във фирмата и съответното ресурсно осигуряване, се осъществява икономически растеж, базиран върху високи технологии.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3062
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n43_347_tom3_tom_III_.pdf 441.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов