СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

DSpace/Manakin хранилище

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Автор: Ганева, Ваня
Резюме: Голяма част от политиките в съвременните европейски общества са насочени към социално включване на уязвимите групи. Социалното включване благоприятства процеса на интеграция в обществото, свързано е с осигурен достъп до възможности и ресурси, необходими за пълноценното участие в икономическия, социал- ния и културния живот. То е формулирано като една от целите в Стратегията на ЕС за устойчив растеж през следващото десети- летие – „Европа 2020”. Социалното предприемачество подпомага социалното включване на уязвимите групи чрез осигуряване на заетост, подобряване на техния жизнен стандарт, предоставяне на услуги и други форми на подкрепа. То представлява дейност, ориентирана не само към пе- чалба, но и към постигането на социални цели, свързани с благоденствието на цялото общество и определени социални групи в неравностойно положение.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3058
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n20_174_tom1Konf_80 tom 1.pdf 292.5Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов