ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА И ДЕПЕРСОНИФИКАЦИЯТА

DSpace/Manakin хранилище

ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА И ДЕПЕРСОНИФИКАЦИЯТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА И ДЕПЕРСОНИФИКАЦИЯТА
Автор: Мерджанов, Иван
Резюме: Тема на разработката е възникващото имплицитно противоречие между индивидуалния характер и автономност на ученето при различните форми на електронно обучение и прекъсването на връзката между учещите и преподаващите в рамките на учебния процес. От дидактико-методическа гледна точка независимото от време и място мултимедиално учене обуславя индивидуалния характер на усвояване на знания, съобразен с предпочитания стил и начин на работа на отделния учещ. Същевременно обаче вир- туалният характер на учебния процес превръща учещите и техните преподаватели във виртуални (не-личностни) субекти, които кон- тактуват (ако изобщо го правят) единствено посредством потре- бителски имена, без по правило да знаят кой стои зад тях. Тези два паралелни процеса превръщат електронната форма на дистанционно обучение в съвсем нова образователна реалност, при която класическите взаимоотношения между учител и ученик престават да функционират.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3055
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n17_157_tom1Konf_80 tom 1.pdf 711.9Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов