СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА СТРАНИТЕ В ЕС ПО EQLS

DLib Repository

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА СТРАНИТЕ В ЕС ПО EQLS

Show full item record

Title: СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА СТРАНИТЕ В ЕС ПО EQLS
Author: Цанова, Цветелина
Abstract: Значението на изследванията за „качеството на живот” нараства с развитието на обществата. С разширяването на ЕС се създават предпоставки за осезателни икономически, политически, социални и културни различия между отделните страни членки. Приоритетни цели на ЕС са смекчаване на различията в Европейската общност, относно изразяване на условията за живот и труд между държавите членки и преодоляване на неравенството. Реализирането на тези цели изисква активна работа за постигане на икономическо и социално сближаване, което означава, че всички граждани трябва да получат равен шанс за добро качество на живот. За постигането на посочените цели, е необходимо събиране и обработване на актуална информация от гражданите на ЕС относно възприемането им за качеството на живот. Тази задача е реализирана от „Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд”1 (Eurofound) чрез трите периодични проучвания за оценяване условията на труд и качеството на живот на населението в Европа.2 В нашето изследване се базираме на данните на European Quality of Life Survey (Европейско проучване на качеството на живот) за оценка и анализ на качеството на живот на страните в ЕС. На този етап са публикувани данните само от първия и втория кръг на EQLS, което създава известни трудности при достигане на изчерпателен анализ на промяната в качеството на живот.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2625
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
138_split_5_2012.swf 562.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов