ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДОХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

DLib Repository

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДОХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

Show full item record

Title: ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДОХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА
Author: Радулова, Анелия; Radulova, Anelia
Abstract: В статия се изследват проблеми, свързани с особеностите на личните финанси и тяхното място в системата на финансовите отношения, като следствие на връзката между корпоративни, обществени и лични финанси . Ефективността на решенията, приемани в областта на личните финанси се определя от качеството и обема на информация, които дадено лице притежава и от разбирането за това как да я използва за оптимално управление на входящи и изходящи парични потоци и за намаляване на риска. Анализът на приходите и разходите на физическите лица и техния потенциал за увеличаване е осъществен на базата на макроикономическите характеристики на околната среда. The article is related to the specifics of personal finances and their place in the system of financial relations, as a consequence of the relationship between corporate, public and personal finances. Effectiveness of the decisions adopted in the field of personal finances is determined by the quality and volume of information that an individual possesses, and understanding of how to use it for optimal management of incoming and outgoing cash flows and risk reduction. The analysis of income and expenditure of individuals and their potential for increasing is made based on the macroeconomic characteristics of the environment.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2271
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
08-2009-statia-2011.pdf 288.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов