ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДОХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

DSpace/Manakin хранилище

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДОХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДОХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА
Автор: Радулова, Анелия; Radulova, Anelia
Резюме: В статия се изследват проблеми, свързани с особеностите на личните финанси и тяхното място в системата на финансовите отношения, като следствие на връзката между корпоративни, обществени и лични финанси . Ефективността на решенията, приемани в областта на личните финанси се определя от качеството и обема на информация, които дадено лице притежава и от разбирането за това как да я използва за оптимално управление на входящи и изходящи парични потоци и за намаляване на риска. Анализът на приходите и разходите на физическите лица и техния потенциал за увеличаване е осъществен на базата на макроикономическите характеристики на околната среда. The article is related to the specifics of personal finances and their place in the system of financial relations, as a consequence of the relationship between corporate, public and personal finances. Effectiveness of the decisions adopted in the field of personal finances is determined by the quality and volume of information that an individual possesses, and understanding of how to use it for optimal management of incoming and outgoing cash flows and risk reduction. The analysis of income and expenditure of individuals and their potential for increasing is made based on the macroeconomic characteristics of the environment.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2271
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
08-2009-statia-2011.pdf 288.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов