ОБРАЗЦИ И ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ (ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЕСТОНИЯ)

DLib Repository

ОБРАЗЦИ И ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ (ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЕСТОНИЯ)

Show full item record

Title: ОБРАЗЦИ И ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ (ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЕСТОНИЯ)
Author: Марков, Огнян; Markov, Ognyan
Abstract: В настоящата статия се разглежда икономическото състояние на България и Естония. Обект на сравнението са: БВП, ниво на заетост, внос и износ, ползване на информационни технологии. Въз основа на направения анализ се стига до извода, че Естония има по-голям икономически растеж от България. Това най-ясно е изразено в разликите в реалния БВП на човек от населението. Впечатление правят и по-плавното и навременно протичане на процесите в икономиката на страната (приватизацията, валутния борд), което също дава своето положително отражение върху икономическия растеж на Естония. Признание за своите постижения тя получи и от Европейския съюз, резултат от което беше присъединяването на страната към него заедно с още 9 държави. За нас остава да преценим качеството и силата на политическата си воля да следваме добрите образци. Economic status of Bulgaria and Estonia is examined In the present article. The object of the comparison is: GDP, level of employment, import and export, usage of information technologies. On the ground of the analysis done the author gets to the conclusion that Estonia has larger economic growth than Bulgaria. This is expressed most clearly through the differences in the real GDP for a person of the population. The more smoothly and timely developing of the processes of country’s economy (privatization, Financial Board) which also gives its positive influence to the economy growth of Estonia. The country was given a recognition by the European Union. The result of that recognition was affiliating of the country together with 9 more countries. What is left for us is to estimate our quality and the power of our political will to follow the good practices of others.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2104
Date: 2004


Files in this item

Files Size Format View
3Ognian Markov.pdf 283.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов