5 ИНТЕГРИРАНОСТ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

DLib Repository

5 ИНТЕГРИРАНОСТ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Show full item record

Title: 5 ИНТЕГРИРАНОСТ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
Author: Богданова, Маргарита; Парашкевова, Евелина
Abstract: В статията са представени модел за интегрираност на организационната стратегия на висшите училища със стратегията за научноизследователска дейност, както и етапите на разработване на стратегията за НИД, така че да се постигне съгласуваност с организационната стратегия и структура. Моделът дава възможност за ефективно организационно проектиране чрез комбиниране на възможни подходи за разработване на стратегиите с оглед постигане на интегрираност между тях. Описани са нивата на зрялост на процесите по планиране на научноизследователска дейност в университетите. Дефинирани са етапите на разработване на стратегията за НИД на ВУ, така че да се постигне съгласуваност с общата организационна стратегия, от една страна, и с останалите частни стратегии, от друга.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1891
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
5_split_BU_4-2015.swf 290.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов